/ ENG

COMMERCIAL ACTIVITIES

COMMERCIAL ACTIVITIES

JSC Transmashholding Sales Sourcing

Vice President
– Kurbanov Sergo-Shakhzada
Ext. – 55 88 (Receptionist)
e-mail: info@tmholding.ru


CJC Roslokmotive
Head of Sales Department
– Vonakov Dmitriy Nikolaevich
Extension number – 4660 (reception)
E-mail: l.karachintseva@tmholding.ru, e_fedorova@tmholding.ru

JSC RusTransKomplekt
Address: 54, Ozerkovskaya Naberezhnaya, building 1, 115054, Moscow, Russia
Tel. +7 (495) 980-83-16, 980-83-18
E-mail: rtk@tmholding.ru